Lưỡi có liên quan đến các bệnh toàn thân không?-Tải Iwin

Tải Iwin-Trong Trung y, khi xem bệnh ngoài việc bắt mạch ra, còn phải xem xét lưỡi của người bệnh, đây chính là cách “chẩn đoán lưỡi” của Trung y, là một bộ phận hợp thành quan trọng của phép chẩn đoán bằng “quan sát” trong 4 kiểu chẩn đoán lã “quan sảu nghe, hỏi, bắt mạch”.
Trung y cho rằng, lưỡi chủ yếu thông tai iwin mien phi qua kinh lac để liên lạc với các nội tạng. Các bộ phận trong cơ thể tai iwin mien phi người nhờ sự vận hành khí huyết trong các kinh lạc để liên kết thành một chinh thể thống nhất. Bất kỳ bệnh tật nào cũng ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của khí huyết, từ đó làm phát sinh những thay đổi tương ứng trên các bộ phận của cơ thể, bất kỳ một sự thay đổi dị thường nào cũng đều thông qua kinh lạc để phản ánh trên lưỡi.

Tải Iwin
Trạng thái lưỡi bao gồm màu sắc, hình thái, rêu lưỡi v.v… Ở tình trạng bình thường, chất lưỡi có màu hồng nhạt, rêu lưỡi trắng mịn, độ lớn của lưỡi vừa phải, hoạt động linh hoạt. Trạng thái lưỡi bị thay đổi là do nhiều loại nhân tố gây ra, các thay đổi sinh lý, bệnh lý đều có thể gây tai game iwin android ra rối loạn chức năng của tạng phủ rồi từ đó gây ra những thay tai game iwin android đổi trên chất lưỡi, rêu lưỡi. Trên thực tế, trạng thái lưỡi không chỉ mỗi người mỗi khác, mà ngay cùng một người trong những bệnh tật khác nhau, cũng xuất hiện những thay đổi khác nhau. Trong thực tiễn lâm sàng lâu dài, Trung y đã tổng kết một loạt những thay đổi trạng thái lưỡi, đó là những kinh nghiêm quv báu, đặc sắc về chẩn đoán. Nhưng chẩn đoán của Trung y là một phương pháp biện chứng chỉnh thể, chẩn đoán lưỡi chỉ là một bộ phận trong đó, vì vậy không thể chỉ căn cứ vào sự thay đổi của lưỡi để kết luận bệnh nhân bị mắc môt bênh nào đó.
I §3§|J||1Ị “*■» «*” 8 ■ f§ khoa hộc dã
“Í. .”ti , H1 ■ n m. 311I

Tải Iwin
quan s t Ằm sàng* mà còn ứng dụng nhừng phưcm^ tiện ky thuật khoa học hiện đại, và kết luận ràng xét từ góc dò chinh thê thì irạng thải lười có liên quan với trang thái chirc m\ng của hệ thống tuần tải game iwin java hoàn và trạng thải chức nùng cùa hệ thống điều tiết dịch thè – thần tải game iwin java kinh. Còn xét từ góc độ cục bộ thì có liên quan với da trẽn niêm mạc lưỡiv sự bìèn đổi cùa đầu VU lười và trạng thái tiết dịch của tuyến nước bọt. Các nghiên cứu này chứns minh, sự
% w J w
thay đôi trạng thái lưỡi là sự thay đổì của trạng thái sinh lý, bênh lý cơ thể người. Có người do thấy tran® thái luỡi
» ’ ^ c c J w
nhất thời có nhừns thay đổi, nshi nsờ đã bị mắc một bệnh gì đó rồi từ đó lo nghĩ vớ vẩn, nhung cũng có người coi thường những phản ánh của bệnh biến thời kỳ đầu trên lưỡi. Cả hai loại thái độ này đều khòng đúns, mà hợp lí là nên đến bác sĩ để chẩn đoán kiểm tra.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment