Biết từ chiến dịch Biên Gìđi, nay cùng la phái máy rửa xe giá rẻ

Bản thân đoàn xe cũng được trang bì vũ khí để tự bảo vệ. Hộ tống đoàn xe, đi đầu là ba chiếc thiết giáp bánh Iôp, gắn trọng liên. Bộ binh đì trên xe có B41 và trung liên, súng trường tự động. Sau ba xe thiết giáp ỉà hai xe công binh sổn sàng sửa đường, làm cầu tạm, khi đường cầu bị phá hoại. Sau mỗi đại đội xe là một xe công trình có tố kỹ thuật và đồ nghề sửa chứa
xe dé kịp thời £ii!i t|uv4t thu duug. đoàn xe vAn tũi quân sự được tô chức chi huy chật chò, b«0 vệ chu dáo như vậy. Trên chặng đường hành quàn ca di và về lần xe bị trúng mìn, vỡ iốp, do địch cài vội Chúng khAn# dám tố chức nhứng. Nhứng đoàn tàu, ca nô của các trung đoàn vặn tái 660, 649 và của Quân khu 9 đã dược tổ chức thành một đoàn lớn, có. Các đoàn tàu chở hàng trên đường sắt từ Phnòm Pènh lên Công pông Chơ Năng, Bát Dom Boong cùng dược tỏ chức bảo vệ.

Anh Doãn Tuê » Tư lệnh Binh chung Pháo binh • người mà tôi quen biết máy hút bụi giá rẻ từ chiến dịch máy hút bụi giá rẻ Biên Gìđi, nay cùng la phái. viên bên cạnh Bộ máy rửa xe giá rẻ chi huy* Tron ¿Ị suốt thời gian
28 — • –^11™
công tác tại Bộ máy rửa xe giá rẻ chỉ huy chiến dịch, những lúc.

tôi thấy rằng ngành vận tải quân sự có bước trưởng thành vượt bậc. Năm 1979, cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giđi Tây Nam còn đang tiếp diễn, thì tình hình biên giới phía Bắc. Dân tộc ta, mình dầy thương tích qua 30 nãm chiến tranh, nay lại phải chấp nhận một cuộc chiến tranh vệ quốc. Cục Vận tải – Tổng cục Hậu cần phải tể chức lại lực lượng để đảm bảo phục vụ công cuộc bảo vệ Tổ.

Sư đoàn ôtô 571 đã chuyển từ Đông Hà về Xuân Mai, Hà Tây, tách Trung đoàn 13 tăng cường cho tuyến vận tải phía. Các anh Đặng Ba, Phan Hữu Đại, sư trưởng và chính ủy Sư đoàn 571 vẫn thường xuyên giao ban công tác với chúng tôi ở. Thời gian này tôi đã về làm Phổ Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phụ trách công tác vận tải. Ngày trung đoàn 13 mđi từ Cam-pu-chia về, chúng tôi bán máy phát điện đến thăm bán máy phát điện đơn vị.

Các chiến sĩ lái xe, cũng như đa số chiến si trong quân dội, là nhứng thanh niên có học vấn khá, trong chiến đâu thì.

Khi chúng tôi đi qua một tố đang tất bật bảo dưỡng xe: anh trên thùng xe, anh trong đầu máy, bất chợt tôi nghe có.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment