Ứng dụng nhắc nhở của iPhone 4S

Apple còn cung cấp cho người dùng một ứng dụng mới Reminders. Ứng dụng này sử dụng giao diện đơn giản với iphone 6 một số công cụ cơ bản nhưng vô cùng quan trọng. Có hai lựa chọn xem theo ngày và theo danh sách, cả hai đều mở danh sách các việc đã làm trước tiên. Trong chế độ xem theo danh sách bạn sẽ có lựa chọn để thêm các công việc khác nhau, sẽ có các công việc mặc định gắn với các sự kiện lưu trong điện thoại.

Ứng dụng nhắc nhở của iPhone 4S
Nếu như bạn chọn chế độ xem theo danh sách (List), để làm việc thì bạn chỉ có hai thanh một là danh sách iphone 6 plus đã hoàn thành, hai là dành cho danh sách nhắc nhở. Còn xem theo ngày cung cấp cho bạn nhiều hơn, bạn cũng sẽ bắt đầu với những việc đã hoàn thành và sau đó sẽ là những tấm nhắc nhở cho mỗi ngày. Ngoài ra bạn cũng sẽ nhận được shortcut đến ứng dụng lịch để tiện cho việc chọn lựa ngày mà bạn muốn để cài nhắc nhở.

Ứng dụng nhắc nhở của iPhone 4S

Khi bạn tạo nhắc nhở mới, công việc bạn cầm làm đầu tiên là gõ tên công việc nhắc nhở ngay trên tấm hình và chọn Done, tiếp đó là bạn phải kích hoạt iphone 5 chỉnh sửa, bạn có thể chọn nhắc nhở theo ngày hoặc theo địa điểm, cũng có lựa chọn ưu tiên nằm trong danh sách nào xuất hiện.
Bạn muốn nhắc nhở cho sự kiện nào đó trong ngày chỉ cần chọn ngày và giờ báo là được. Còn một tính năng mới nữa là nhận diện địa điểm, bạn chỉ cần chọn địa điểm từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ danh bạ sau đó là lựa chọn kích hoạt nhắc nhở cho lúc đến hoặc lúc đi.
Khi tắt nhắc nhở bạn sẽ thấy nó hiển thị như thông báo tiêu chuẩn ngay trên màn hình khóa của bạn, ở khu vực trung tâm thông báo hoặc màn hình chủ.

Read More →
Replies: 0 / Share: