Chính phủ Delhi để Tìm Opinion Mở Đợt 2 Odd-Ngay tải chắn vạn văn

Chính phủ Delhi sẽ tổ chức các cuộc  tải chắn vạn văn  họp trong tất cả 70 khu vực bầu cử hội vào ngày 6 và 7 để thu  tải chắn vạn văn  thập ý kiến công chúng trước khi triển khai thực hiện giai đoạn hai của chương trình lẻ thậm chí tại thủ đô. Quyết định này được thực hiện tại một cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó Bộ trưởng Manish Sisodia với Bộ trưởng PWD Satyendar Jain, Ủy viên Divisional Một Anbarasu, Ủy viên đặc biệt Ankur Garg, tất cả các quan tòa huyện, ADMS, SDMS và MLAs. Bộ trưởng Arvind Kejriwal đã trên 25 tháng 1 thông báo rằng chính phủ của ông sẽ lấy ý kiến công chúng về việc thực hiện giai đoạn thứ hai của thí nghiệm đường phân phối và cũng đã ban hành một email id – oddevenidea@gmail.com – về vấn đề này.

chắn vạn văn

“Ít nhất bốn cuộc họp công khai sẽ Chắn vạn văn khuyến mãi nhân đôi giá trị thẻ nạp với user mới

được tổ chức ở mỗi cử vào ngày 6 và 7 để lấy ý kiến công chúng về việc thực hiện giai đoạn hai của chương trình lẻ chẵn. Sub-Divisional Magistrates (SDMS) tham vấn với MLAs sẽ quyết định địa điểm (đối với các cuộc họp) “, một quan chức cấp cao của chính phủ. các quan chức cho biết MLAs sẽ chịu trách nhiệm phân phối cuốn sách nhỏ và thông báo cho người dân về thời gian và địa điểm tổ chức các cuộc họp trong các lĩnh vực tương ứng của

họ. các bộ phận Giao thông vận tải sẽ sớm đặt trong một phạm vi công cộng hình thức trực tuyến và cũng làm cho công chúng một số điện thoại cho mời các quan điểm công cộng. chính phủ Kejriwal đã mời góp ý của công chúng về một câu hỏi sáu điểm mà ban đầu sẽ được tìm kiếm thông qua email, trong khi một đường dây điện thoại sẽ được giới thiệu trong thời gian lâu hơn. tuần trước , Bộ trưởng Bộ trưởng đã cho biết trong sáu câu hỏi rộng mà trên đó các chính phủ đang tìm trả lời công khai bao gồm liệu kế hoạch này cần được thực hiện một lần nữa?

chắn vạn văn

Nếu có, khi nó cần được thực Tải chắn vạn văn 2016 về điện thoại  hiện và những gì thời gian, cho dù người dân sẽ được khuyến khích để mua một chiếc xe khác và liệu miễn giới thiệu trước đó đã lên đến nhãn hiệu hoặc cần phải được xem xét lại? “Chúng tôi sẽ cung cấp cho bốn lựa chọn cho những ngày có thể cho các giai đoạn thứ hai – 14 tháng hai, ngày 01 tháng Ba, 01 tháng 4 hoặc tháng 1. Tương tự như vậy, cho bao nhiêu ngày các chương trình xe phân phối nên được tại chỗ – 15 ngày, một tháng, 15 ngày mỗi tháng hoặc vĩnh viễn, “ông nói.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment