đóng cửa quốc gia PSUV mất toàn 7 viên ngọc rồng

Caracas, January 29, 2016.- Trong Bicentennial của Hotel Alba Caracas, thủ đô Venezuela, chiều thứ sáu được thực hiện hội trường họp toàn thể quốc gia đặc biệt của Đại hội III Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), trong đó được các đại biểu từ khắp đất nước. http://taigame7vienngocrong.org/

Trong ngày sư phạm này của cuộc thảo luận này được lập lịch PSUV Tổng thống Nicolas Maduro cung cấp các thông báo quan trọng tổ chức lại và nhiệm vụ mới cho các bên màu đỏ, cũng như việc bổ nhiệm của chính sách mới.

7 vien ngoc rong

Từ giờ rất sớm bàn sẽ được cài đặt ở phần cuối của buổi chiều kết luận của chủ tịch của tổ chức chính trị, Nicolas Maduro dự kiến. http://taigame7vienngocrong.org/phan-men-7-vien-ngoc-rong-ios/

Các chủ đề trung tâm của toàn thể này được dựa trên việc tăng cường các tổ chức chính trị và việc tái giới thiệu là mạnh mẽ về đạo đức và chính trị để tiếp tục nguồn gốc của sức mạnh cách mạng, đạo đức.

7 vien ngoc rong

quá trình đổi mới. Kích hoạt lại bộ máy sản xuất của đất nước “, thời gian, bất cứ ai muốn sống ở Venezuela và có sự bình an cho con cái của họ, hoặc sản xuất, công tác, phân phối và tôn trọng các quy tắc của kinh tế âm thanh hay làm, tôi thấy không có lựa chọn nào khác. Chúng ta phải làm một cuộc cách mạng kinh tế sản xuất cho mô hình tự bền vững “, Maduro nói trong buổi lễ khai mạc. http://taigame7vienngocrong.org/choi-7-vien-ngoc-rong-mien-phi/

Tương tự như vậy, việc loại bỏ các thực hành giáo phái giữa PSUV và các phong trào phổ biến khác mà khoảng cách giữa mọi người, “chúng ta cần lãnh đạo được kết nối với thực tế phổ biến, một bài giảng chính trị mới. Chúng tôi phải nói chuyện với những người chờ đợi một giải pháp cho các vấn đề và biết rằng chỉ có những cuộc cách mạng có thể cung cấp cho (…) “, ông nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình tại các cài đặt của toàn thể.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment