Hơn nữa, Escarrá gọi nhu cầu đối thoại dota truyen ky

Hơn nữa, Escarrá gọi nhu cầu đối thoại giữa dota truyen ky các nhân tố chính trị trong nước để giải quyết các tình huống đối mặt với đất nước.

Đối thoại là cách duy nhất để tránh dota truyen ky bạo lực đó được nhận thức và không hợp pháp hóa độ cực đoan của chủ nghĩa cực đoan, mà sẽ làm cho một thiệt hại rất lớn cho Cộng hòa, trích dẫn một cuộc chiến tranh xã hội, “Caracazo một số nhân lên đến 8 lần”.

dota truyen ky

Tuy nhiên, ông cho biết phe đối lập Download dota truyền kỳ mới nhất về máy chính trị của đất nước, bây giờ đa số trong Quốc hội (AN), đã được vẽ “đường kỳ lạ” và adversar tất cả các đề nghị của người đứng đầu nhà nước trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước.

“Điều này làm cho chúng ta nghĩ rằng đối tượng duy nhất đó là trong AN không phải là làm luật, không điều tra, không được kiểm soát, không hợp tác với sự phát triển thể chế của đất nước và nước Cộng hòa, nhưng về cơ bản gây bất ổn và, tại thời điểm đó, đi thủ tục này không được quy định trong Hiến pháp “.

dota truyen ky

Nó cũng cho biết có một khu vực của Tải trò chơi dota truyền kỳ miễn phí đất nước đã đạt được trong mái vòm cấu trúc empadronar đối lập, với mục đích để lại tổng thống bằng phương tiện nào, dù đó là hiến pháp hay không.Trong kịch bản này, ông cảnh báo về một cuộc chiến tranh xã hội với nguy cơ can thiệp.

“Chúng ta phải thực hiện một nỗ lực hướng tới đối thoại (…) không có cách nào khác nhưng đối thoại văn minh và hiện sinh” để cung cấp cho câu trả lời cho người dân và đạt được một thỏa thuận quốc gia, ông nói.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment