Kỷ yếu cùng team ở Hồ Gươm đẹp lung linh

I Vâng ạ! Nhà em đi bộ đội, đóng ở biên giới.

–           Sắp hết nghĩa vụ chưa?

–           Het r6i. Nhirng anh ay tinh nguyen Chụp ảnh sự kiện  or lai lau dai trong quan d6i.

–           The la t6’t! M6i nguori mdt nhi6m vu. Ai cung doi b Ha N6i ca thi lay nha dau ma chiia… The Phirang la giao vien van cap ba a?

–           Vang! Sao anh biet? – Phuorng ngac nhien m6t cach thanh that.

–           Thi tor gia’y khai day! – Dtic Trung gia tor khai co chu ky cua Phuang ra tnrorc mat chi, Q6i mat nheo lai nhin chi ctrofi cudi. – The Phuang da an het dia xOi chua?

–           Roi a!

–           Phirang thOng cam, le ra khong nen chụp ảnh ăn hỏi  bat dan ba de an xoi, ch6 xem sua co chay khong, nhung I6nh giam doc 6 day ngat lam. Ho kh6ng tin may dng, miy ba quen nhau cii khai bita di la mat sua de lay tem phieu cua nha nudrc dem ban chor gicri. Dat nu6c dang kho khan, tem sua thi co han.

–           Nhung em bi m£t sua that ma! – tuong gap chuyen true trac, Cao Phuorng da norm norp lo.

–           Truomg hap cua Phuorng thi dan gian th6i!

Dtic Trung v&y tay mdi san phu vao phong trong.

–           Cứ tự nhiên nhé, – Đức Trung lựa lời động viên sản phụ. – Nào Phương… phanh ngực ra để bác sĩ xem.

Cao Phương giật mình lùi lại, may chạm chụp ảnh đám cưới  phải chiếc ghế tựa, chị gieo phịch cả người xuống.

–           Tôi nói là cứ tự nhiên, Đức Trung lên giọng kẻ cả. – Tôi làm bổn phận của một bác sĩ. Nếu có cô y tá ở đây thì tiện nhất, nhưng cô ấy về mất rồi… hay là để đến ngày kia, phiên cô ấy trực vậy?

You might also like …

Post Comment