một chú bé lễ sinh hả ? – Em đã CƯU mang cho tôi mà em không hay dân tộc thái

Tôi muốn làm thỏa lòng cô ta, an ủi và xoa dịu cô nàng.

Rồi cô ta hỏi tôi có yêu Angie không. – Không. Tôi bị lôi cuốn bỏi cái.

cái mà dân tộc thái nàng dân tộc thái biểu hiện. – Nghĩa là ?
I Quyền hành.

Tôi muôn tạo cho mình một địa vị trong Công ty, trồ thành một người được thiên hạ kính trọng. Tôi mơ tưống một thế lực tinh thần. Tôi
muôn là chuyên gia của Công ty Ferguson về các vấn đề châu Au. – Anh mà có thể không yêu một người đàn bà xuất chúng như vậy sao ? Phải có một cái gì hơn thê nữa mối có thê làm. Tôi đâu có cần nhiều như vậy ?
– Vậy là vẫn vì tiền mà dân tộc kinh lấy ?
– Tiển bạc dân tộc kinh chỉ là phụ. – Phụ à ? Đạo đức giả, bẩn thỉu ? Và tôi là con bung xung nhắm mắt mà đi trong những âm mưu của anh hả.

một chú bé lễ sinh hả ?
– Em đã CƯU mang cho tôi mà em không hay.

Sau nữa, tôi cũng đã hiểu em chút ít ; tôi suv luận rằng tôi có thể đặt niềm tin vào em, Annie à. Cô t a muốn rời khỏi giường ; tôi giữ lại. – Nếu ngưồi ta điều tra ra vụ giết người thì tôi sẽ bị kết án là đồng lõa – Cô ta nói. – Việc bào chữa sẽ không dễ dàng. Nhưng mà sẽ không có chuyện ấy đâu ! Đến New York, èm sẽ mất tích”. Cô ta nhắc lại:
– Đáng lẽ anh không nên. Đáng lẽ anh không. – Tôi thể với em rằng đó chỉ phong tục cưới hỏi của người việt là phong tục cưới hỏi của người việt một tai nạn bất ngờ, chẳng may.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment