Rennes. Các nhà máy bia Kronenbourg cựu mở vào tháng sau giờ làm việcTải iwin

Các công tai iwin online việc phục hồi của nhà máy Tải iwin bia Kronenbourg tuổi, ở Rennes, sẽ bắt đầu vào đầu tháng tư. Vào mùa hè, một vài hoạt động ngoài trời sẽ được tổ chức.Tải iwin

“Công việc khôi phục sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên của Tải iwin tháng tư” , công bố Dominique Auberger, giám đốc Citédia, chủ sở hữu của các nhà máy bia Kronenbourg cũ, các vùng lân cận St. Helier. Nhượng do thành phố vào năm 2012 cho công ty kinh tế hỗn hợp, trong đó quản lý Liberty hoặc Blizz, tòa nhà phải được cải tạo thành phòng đa năng, một loại phòng Martenot bis.cư dân địa phương là thiếu kiên nhẫnbỏ hoangTải iWin Java từ năm 2003, vùng đất hoang đổ nát công nghiệp, chi nhánh của các cây bụi và cỏ dại che mặt đất. Một tập hợp mà công việc trong những tòa nhà mới. Cư dân địa phương là thiếu kiên nhẫn trong vài tháng và đã chỉ ra nhiều lần. “Các trường sẽ phải đóng cửa tạm thời. Cấu kiện kim loại sẽ được lắp đặt xung quanh. Các kết cấu bê tông sẽ được sửa chữa và đóng dấu các bậc thang. Tải iwinkhông gian xanh sẽ được làm sạch, “ nói Dominique Tải iwin Auberger, trong khi thừa nhận sự cần thiết phải làm công việc này. Tổng chi phí :. 500 € 000Một nhà hàng-barVề vai trò của thị trường, không có gì được quyết định. Các giấy phép xây dựng phải được nộp trong tháng trong tháng Chín. Cô sẽ có cơ hội một sứ mệnh văn hóa? “Có cácTải iWin 450 hoạt động vui chơi giải trí và thể thao sẽ là một phần của dự án. Tại sao không phải với không gian coworking hoặc vườn ươm. Một khu vực bar-nhà hàng sẽ nổi lên. ” Chúng tôi nghĩ rằng các yếu tố chương trình vào một mô hình kinh tế bền vững.
Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment